SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU
W KONKURSIE PLASTYCZNYM
ORGANIZOWANYM W RAMACH PROJEKTU POD NAZWĄ

„NA SZLAKU HARNASIA ROGACZA”

–  NR UMOWY PL-SK/BES/IPP/I/39,
REALIZOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ RZECZPOSPOLITA POLSKA – REPUBLIKA SŁOWACKA 2007-2013

pn. „Zbójnicy polsko-słowackiego pogranicza”CEL KONKURSU:

•    Celem konkursu jest promocja realizowanego, polsko-słowackiego projektu, w ramach którego został wytyczony nowy szlak turystyczny w Wilkowicach. Wszystko ma na celu integrację społeczności, partnerskich gmin Wilkowice oraz Bziny, dzięki możliwości odbywania dwujęzycznych wycieczek turystycznych, wykorzystujących powstały szlak turystyczny.  
•    Celem konkursu jest również pobudzanie i rozwijanie uzdolnień plastycznych dzieci
i młodzieży oraz uwrażliwienie ich na piękno zielonych zakątków Gminy Wilkowice, ze szczególnym uwzględnieniem nowego szlaku turystycznego.


REGULAMIN KONKURSU:

1.    Konkurs przeznaczony jest dla przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych
i gimnazjalnych Gminy Wilkowice oraz Gminy Bziny.
2.    Prace zostaną ocenione w 3 kategoriach wiekowych: przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjum.
3.    Każda placówka może zgłosić maksymalnie 30 prac. W tym, nie więcej niż dwie prace od jednego ucznia.
4.    Technika i forma prac: malarstwo, rysunek, grafika, collage. Wymiar papieru: A4
5.    Na odwrocie pracy należy czytelnie nakleić kartę informacyjną z następującymi danymi autora: imię, nazwisko, wiek, szkoła (przedszkole) nazwisko nauczyciela – prowadzącego, pod którego kierunkiem praca została zrealizowana.
6.    Komisja konkursowa zostanie powołana przez Wójta Gminy Wilkowice.
7.    Prace należy składać osobiście lub nadesłać pocztą do dnia 31 stycznia 2011 roku na adres: Urząd Gminy w Wilkowicach, ul. Wyzwolenia 25, 43-365 Wilkowice
z dopiskiem „Konkurs plastyczny”.
8.    Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w lutym 2011 r.

NA NAJŁADNIEJSZE PRACE CZEKAJĄ CENNE NAGRODY!